ข้อสอบ ภาษาเหนือ ฮา ๆ

posted on 10 Feb 2010 21:19 by krorproob in HumourStory

1.ข้อใดต่อไปนี้ หมายถึงคำอุทานที่แสดงถึงความเจ็บปวด

          o บ่าเฮ้ย
          o อั่นละ
          o ไอ่ฮ่า
          o แอ่นและ


2. ของใดต่อไปนี้อ่านคำว่า "กองอำนวยการ" เป็นภาษาเหนือได้ถูกต้อง

          o ก๋อง-อำ-นวย-ก๋าน
          o กอง-อำ-นวย-ก้าน
          o ก๋อง-อำ-น๋วย-ก๋าน
          o กอง-อ๋ำ-นวย-ก๋าน3.ข้อใดเป็นผลไม้ทั้งหมด

          o บ่าก้วยเต้ด บ่าลำ บ่านาว
          o บ่าก้วยเต้ด บ่าก้วยก๋า บ่าขะหนัด
          o บ่าฮ่านิ บ่าก้วยเต้ด บ่าขะหลำ
          o บ่าน้อยหน่า บ่าวอกนิ บ่าคำดีควาย4.ข้อใดถือว่าเป็นคำชม

          o ง๊าวง่าว
          o หลวกง่าว
          o วอกง่าว
          o จั๊ดง่าว5.คำในข้อได้แสดงถึงอาการล้มแบบก้นจ้ำเบ้า

          o เลิดผะขี้ฮู้ตั่งป่อด
          o ฮู้ขี้ตั่งผะป่อดเลิด
          o ตั่งป่อดผะเลิดฮู้ขี้
          o ผะเลิดฮู้ขี้ตั่งป่อด


6.แตงโม คำเมืองพูดว่า

          o ไม่เท่า
          o บ่าเต้า
          o บ่าเท่า
          o ไม่เต้า7.การกล่าวขอโทษในภาษาเมืองพูดว่า

          o สุมาเต๊อะ
          o ฮานิบ่าเฮ้ย
          o หยังอั้นน่ะ
          o ป้อคิงหยัง8. ส่วนใหญ่ด่าคนขับรถปาดหน้าว่า "......"

          o ขับรถหาป่อคิงหยัง
          o ขับรถหาห่าคิงหยัง
          o หาฮานิบ่าเฮ้ย
          o จ๊าดง่าว9. จะถามว่ากินข้าวหรือยัง

          o กินข้าวแล้วหรือยัง
          o กิ๋นละก่ะ
          o กิ๋นอะหยัง
          o กิ๋นเข้าหรือหยัง


10. คำชมว่าน่ารัก

          o น่าฮักน่าจังแต้
          o น้าวอกง่าว
          o หน้าหยังฮ่านิ
          o หน้าหยังแป้วนิ


11. บ่าจ่างนา คือ

          o บ๊ะจ่าง
          o ทำไม่เป็น
          o ขบกขุดนา
          o บ่ามันเจ็บ


12. เอายูมา หมายถึง

          o เอาเธอมา
          o เอาไม้กวาดมา
          o เอาคิงมา
          o เอามาทำไม13. มีมากมาย เหลือเฟือ คำเมืองกล่าวว่า

          o ป่าเลอป่าเถอ
          o ป่าเลอะป่าเตอ
          o เปอล่าเปอเตอะ
          o เปอเลอะป่าเตอะ

 

Credit : Forward Mail  :]

Comment

Comment:

Tweet

... รู้ทุกข้อ เพราะเป็นคนเมืองค่ะ

อ่านแล้วฮาาาา อ่ะโยนดาวHot!

#2 By †SnıʇɐɹuƎ† on 2010-02-10 21:38

เรารู้ข้อ 13 ป่าเลอะป่าเตอ

น่าจะมีคำตอบเนาะ ฮาดี

#1 By ปวดตับ on 2010-02-10 21:22